Month: September 2021

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เป็นพระมหาเถระชื่อดังที่มีผู้คนเคารพนับถือท่านจำนวนมาก ซึ่งท่านมักจะออกเดินธุดงค์ไปตามป่า เขาทั่วภาคเหนือและอีสานเพื่อธุดงค์ปฏิบัติธรรมแบบพระป่ากรรมฐานและเผยแพร่ธรรม ทำให้ท่านนั้นมีศิษยานุศิษย์มากมายซึ่งมีทั้งพระสงฆ์และฆราวาส ท่านได้ชื่อว่าเป็นพระป่าสายกรรมฐาน จนได้สมัญญานามจากบรรดาศิษย์ เช่นว่า พระอาจารย์ใหญ่สายธุดงค์กรรมฐาน พระกรรมฐานสายวัดป่า เป็นต้น หลวงปู่มั่น นั้นท่านเป็นพระที่ปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัดในการปฏิบัติธรรมและยังเผยแพร่พระพุทธศาสนาแก่พระสงฆ์ เณร และฆราวาสให้เข้าใจถึงการปฏิบัติธรรมอย่างถ่องแท้จึงทำให้คำสอนของท่านเป็นที่รักจักแพร่หลายในฐานะเป็นอาจารย์สอนธรรมทางการวิปัสสนากรรมฐาน ประวัติหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต สกลนคร หลวงปู่มั่น มีชื่อเดิมว่า มั่น แก่นแก้ว กำเนิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม ปี 2413 ปีมะแม ที่บ้านคำบง…