Category: Uncategorized

สมเด็จพระราชมุนีสามีรามคุณูปมาจารย์

สมเด็จพระราชมุนีสามีรามคุณูปมาจารย์ เป็นนามเต็มของหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ หลายคนอาจจะพอทราบกันมาบ้างแล้วว่า หลวงปู่ทวดจะมีการเรียกขานกันในหลากหลายชื่อไม่ว่าจะเป็น สมเด็จเจ้าพะโคะ , หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด , ท่านลังกา แต่น้อยคนนักที่จะทราบว่าพัดยศสมณศักดิ์ของหลวงปู่ทวดเองนั้นมีนามเต็มว่า "พระราชมุนีสามีรามคุณูปมาจารย์" โดยได้รับพระราชทานสมณศักดิ์จากสมเด็จพระมหาธรรมราชา เมื่อครั้งทรงเป็นพระมหากษัตริย์ปกครองกรุงศรีอยุธยาอยู่ | สำหรับหลวงปู่ทวดนั้นเกิดเมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ 2125 ในสมัยกรุงศรีอยุธยา มรณภาพ เมื่อวันที่ 6 มีนาคมพ.ศ 2525 ที่ประเทศมาเลเซีย